Privacy- en cookieverklaring


Another Site, gevestigd aan Archimedeslaan 54-1, 1098 PX Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.anothersite.nl
Archimedeslaan 54-1
1098 PX Amsterdam

06 - 304 419 31
info@anothersite.nl

Kamer van Koophandel: 341.33.394

Rob Faas is de functionaris gegevensbescherming van Another Site, te bereiken via info@anothersite.nl

Cookies

Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op computer, tablet of smartphone van de bezoeker. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen.

De website maakt gebruik van Google Analytics cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersaantallen bij te houden en inzicht te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

 • Er is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.
 • Bezoekgegevens worden anoniem verwerkt doordat een deel van het bezoekers IP-adres wordt gemaskeerd.
 • Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies
 • Gegevens worden veilig verstuurd middels SSL/HTTPS (herkenbaar aan het groene slotje in de adresbalk van de browser).

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Another Site verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld via contact- of bestelformulier, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

We verwerken geen bijzondere persoonsgegevens (zoals afkomst, politieke voorkeur, etc.). We hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@anothersite.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Another Site verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Another Site verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Another Site neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Another Site bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

 • Naam en adresgegevens
  Bewaartermijn: 7 jaar
  Reden: Fiscale bewaarplicht
 • Telefoonnummer
  Bewaartermijn: Tot 3 jaar na je laatste bestelling
  Reden: CRM (klantenbeheer) en zakelijke communicatie
 • E-mailadres
  Bewaartermijn: Tot 3 jaar na je laatste bestelling
  Reden: CRM (klantenbeheer) en zakelijke communicatie
 • Bankrekeningnummer
  Bewaartermijn: 7 jaar
  Reden: Fiscale bewaarplicht
 • Bestelgegevens
  Bewaartermijn: 7 jaar
  Reden: Fiscale bewaarplicht
 • Factuurgegevens
  Bewaartermijn: 7 jaar
  Reden: Fiscale bewaarplicht

Delen van persoonsgegevens met derden

Another Site verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Another Site blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Another Site en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand, naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@anothersite.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Another Site wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens

Another Site neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website is SSL-beveiligd: al het verkeer tussen jou en onze site is versleuteld (daarom staat er https:// in plaats van http:// in ons webadres). Als je vragen hebt, of als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@anothersite.nl

 

Another Site

webdesignbureau Amsterdam
06-30441931
info@anothersite.nl
route

Another Site

maakt responsive websites die optimaal werken op zowel PC's als mobiele media zoals iPads, tablets en smartphones
levert websites desgewenst inclusief CMS en database maatwerk
specialisaties: CSS, jQuery, PHP, MySQL databases